Thứ Sáu, 15 tháng 2, 2013

Crack IDM Chip Love


Sau 3 tháng nghiên cứu về Internet Download Manager và các nhà mạng thì tôi đã tìm được rất nhiều cách tăng tốc IDM.
Như các bạn đã biết thì hiện nay, nhiều người đã biết sử dụng proxy để tăng tốc IDM. Có rất nhiều loại proxy sử dụng tốc độ khác nhau. Những loại proxy có thể nhanh chết và ngược lại có nhiều proxy lại sống lâu.Proxy sống lâu nhất khoảng 2 tuần, chết nhanh nhất khoảng 1 giờ. Các loại proxy có thể tăng tốc cho IDM lên đến mb/s, các loại đó thường xuất phát từ những con số 222.*********.

Tuy nhiên tăng tốc IDM bằng proxy vẫn chưa đạt đến đỉnh cao. Trong 3 tháng đó, tôi - một hacker nghiệp dư đã tìm ra lỗi của 3 nhà cung cấp mạng : FPT, Viettel, VNPT và đã khai thác lỗ hỏng nhà mạng rồi tìm cách phá băng thông của nhà mạng (gần như gọi là hack).

Tôi đã làm ra 1 phần mềm để mọi người cùng trải nghiệm tốc độ download cực nhanh này (100mb/s)
Và để bảo mật mọi thông tin phần mềm thì tôi đã đặt key cho phần mềm.
Giá key : 100.000đ / 1 key / 1 máy / 2 tháng
Liên hệ : kyo_super_kool@yahoo.com để đặt mua key riêng
Đặc biệt khuyến mãi : Mua 2 tặng 2 ( bắt đầu từ 16-2-2013 đến 25-2-2013)
Hình 1
Hình 2
Hình 3
Tiện thể trước khi tôi làm bản hack băng thông này thì tôi đã chế tạo 1 proxy có tốc độ download 3mb-4mb/s. Tôi bán với giá 50k

Link Download Hack Băng Thông :::::@> http://www.mediafire.com/?ac0hzl1l53606pz

Phá băng thông nhà mạng để tăng tốc IDM


Sau 3 tháng nghiên cứu về Internet Download Manager và các nhà mạng thì tôi đã tìm được rất nhiều cách tăng tốc IDM.
Như các bạn đã biết thì hiện nay, nhiều người đã biết sử dụng proxy để tăng tốc IDM. Có rất nhiều loại proxy sử dụng tốc độ khác nhau. Những loại proxy có thể nhanh chết và ngược lại có nhiều proxy lại sống lâu.Proxy sống lâu nhất khoảng 2 tuần, chết nhanh nhất khoảng 1 giờ. Các loại proxy có thể tăng tốc cho IDM lên đến mb/s, các loại đó thường xuất phát từ những con số 222.*********.

Tuy nhiên tăng tốc IDM bằng proxy vẫn chưa đạt đến đỉnh cao. Trong 3 tháng đó, tôi - một hacker nghiệp dư đã tìm ra lỗi của 3 nhà cung cấp mạng : FPT, Viettel, VNPT và đã khai thác lỗ hỏng nhà mạng rồi tìm cách phá băng thông của nhà mạng (gần như gọi là hack).

Tôi đã làm ra 1 phần mềm để mọi người cùng trải nghiệm tốc độ download cực nhanh này (100mb/s)
Và để bảo mật mọi thông tin phần mềm thì tôi đã đặt key cho phần mềm.
Giá key : 100.000đ / 1 key / 1 máy / 2 tháng
Liên hệ : kyo_super_kool@yahoo.com để đặt mua key riêng
Đặc biệt khuyến mãi : Mua 2 tặng 2 ( bắt đầu từ 16-2-2013 đến 25-2-2013)
Hình 1
Hình 2
Hình 3
Tiện thể trước khi tôi làm bản hack băng thông này thì tôi đã chế tạo 1 proxy có tốc độ download 3mb-4mb/s. Tôi bán với giá 50k

Link Download Hack Băng Thông :::::@> http://www.mediafire.com/?ac0hzl1l53606pz

IDM lên đến 100mb/s


Sau 3 tháng nghiên cứu về Internet Download Manager và các nhà mạng thì tôi đã tìm được rất nhiều cách tăng tốc IDM.
Như các bạn đã biết thì hiện nay, nhiều người đã biết sử dụng proxy để tăng tốc IDM. Có rất nhiều loại proxy sử dụng tốc độ khác nhau. Những loại proxy có thể nhanh chết và ngược lại có nhiều proxy lại sống lâu.Proxy sống lâu nhất khoảng 2 tuần, chết nhanh nhất khoảng 1 giờ. Các loại proxy có thể tăng tốc cho IDM lên đến mb/s, các loại đó thường xuất phát từ những con số 222.*********.

Tuy nhiên tăng tốc IDM bằng proxy vẫn chưa đạt đến đỉnh cao. Trong 3 tháng đó, tôi - một hacker nghiệp dư đã tìm ra lỗi của 3 nhà cung cấp mạng : FPT, Viettel, VNPT và đã khai thác lỗ hỏng nhà mạng rồi tìm cách phá băng thông của nhà mạng (gần như gọi là hack).

Tôi đã làm ra 1 phần mềm để mọi người cùng trải nghiệm tốc độ download cực nhanh này (100mb/s)
Và để bảo mật mọi thông tin phần mềm thì tôi đã đặt key cho phần mềm.
Giá key : 100.000đ / 1 key / 1 máy / 2 tháng
Liên hệ : kyo_super_kool@yahoo.com để đặt mua key riêng
Đặc biệt khuyến mãi : Mua 2 tặng 2 ( bắt đầu từ 16-2-2013 đến 25-2-2013)
Hình 1
Hình 2
Hình 3
Tiện thể trước khi tôi làm bản hack băng thông này thì tôi đã chế tạo 1 proxy có tốc độ download 3mb-4mb/s. Tôi bán với giá 50k

Link Download Hack Băng Thông :::::@> http://www.mediafire.com/?ac0hzl1l53606pz

tăng tốc IDM bằng phần mềm


Sau 3 tháng nghiên cứu về Internet Download Manager và các nhà mạng thì tôi đã tìm được rất nhiều cách tăng tốc IDM.
Như các bạn đã biết thì hiện nay, nhiều người đã biết sử dụng proxy để tăng tốc IDM. Có rất nhiều loại proxy sử dụng tốc độ khác nhau. Những loại proxy có thể nhanh chết và ngược lại có nhiều proxy lại sống lâu.Proxy sống lâu nhất khoảng 2 tuần, chết nhanh nhất khoảng 1 giờ. Các loại proxy có thể tăng tốc cho IDM lên đến mb/s, các loại đó thường xuất phát từ những con số 222.*********.

Tuy nhiên tăng tốc IDM bằng proxy vẫn chưa đạt đến đỉnh cao. Trong 3 tháng đó, tôi - một hacker nghiệp dư đã tìm ra lỗi của 3 nhà cung cấp mạng : FPT, Viettel, VNPT và đã khai thác lỗ hỏng nhà mạng rồi tìm cách phá băng thông của nhà mạng (gần như gọi là hack).

Tôi đã làm ra 1 phần mềm để mọi người cùng trải nghiệm tốc độ download cực nhanh này (100mb/s)
Và để bảo mật mọi thông tin phần mềm thì tôi đã đặt key cho phần mềm.
Giá key : 100.000đ / 1 key / 1 máy / 2 tháng
Liên hệ : kyo_super_kool@yahoo.com để đặt mua key riêng
Đặc biệt khuyến mãi : Mua 2 tặng 2 ( bắt đầu từ 16-2-2013 đến 25-2-2013)
Hình 1
Hình 2
Hình 3
Tiện thể trước khi tôi làm bản hack băng thông này thì tôi đã chế tạo 1 proxy có tốc độ download 3mb-4mb/s. Tôi bán với giá 50k

Link Download Hack Băng Thông :::::@> http://www.mediafire.com/?ac0hzl1l53606pz

Phần mềm tăng tốc IDM


Sau 3 tháng nghiên cứu về Internet Download Manager và các nhà mạng thì tôi đã tìm được rất nhiều cách tăng tốc IDM.
Như các bạn đã biết thì hiện nay, nhiều người đã biết sử dụng proxy để tăng tốc IDM. Có rất nhiều loại proxy sử dụng tốc độ khác nhau. Những loại proxy có thể nhanh chết và ngược lại có nhiều proxy lại sống lâu.Proxy sống lâu nhất khoảng 2 tuần, chết nhanh nhất khoảng 1 giờ. Các loại proxy có thể tăng tốc cho IDM lên đến mb/s, các loại đó thường xuất phát từ những con số 222.*********.

Tuy nhiên tăng tốc IDM bằng proxy vẫn chưa đạt đến đỉnh cao. Trong 3 tháng đó, tôi - một hacker nghiệp dư đã tìm ra lỗi của 3 nhà cung cấp mạng : FPT, Viettel, VNPT và đã khai thác lỗ hỏng nhà mạng rồi tìm cách phá băng thông của nhà mạng (gần như gọi là hack).

Tôi đã làm ra 1 phần mềm để mọi người cùng trải nghiệm tốc độ download cực nhanh này (100mb/s)
Và để bảo mật mọi thông tin phần mềm thì tôi đã đặt key cho phần mềm.
Giá key : 100.000đ / 1 key / 1 máy / 2 tháng
Liên hệ : kyo_super_kool@yahoo.com để đặt mua key riêng
Đặc biệt khuyến mãi : Mua 2 tặng 2 ( bắt đầu từ 16-2-2013 đến 25-2-2013)
Hình 1
Hình 2
Hình 3
Tiện thể trước khi tôi làm bản hack băng thông này thì tôi đã chế tạo 1 proxy có tốc độ download 3mb-4mb/s. Tôi bán với giá 50k

Link Download Hack Băng Thông :::::@> http://www.mediafire.com/?ac0hzl1l53606pz

Tăng tốc IDM lên đỉnh 100mb/s


Sau 3 tháng nghiên cứu về Internet Download Manager và các nhà mạng thì tôi đã tìm được rất nhiều cách tăng tốc IDM.
Như các bạn đã biết thì hiện nay, nhiều người đã biết sử dụng proxy để tăng tốc IDM. Có rất nhiều loại proxy sử dụng tốc độ khác nhau. Những loại proxy có thể nhanh chết và ngược lại có nhiều proxy lại sống lâu.Proxy sống lâu nhất khoảng 2 tuần, chết nhanh nhất khoảng 1 giờ. Các loại proxy có thể tăng tốc cho IDM lên đến mb/s, các loại đó thường xuất phát từ những con số 222.*********.

Tuy nhiên tăng tốc IDM bằng proxy vẫn chưa đạt đến đỉnh cao. Trong 3 tháng đó, tôi - một hacker nghiệp dư đã tìm ra lỗi của 3 nhà cung cấp mạng : FPT, Viettel, VNPT và đã khai thác lỗ hỏng nhà mạng rồi tìm cách phá băng thông của nhà mạng (gần như gọi là hack).

Tôi đã làm ra 1 phần mềm để mọi người cùng trải nghiệm tốc độ download cực nhanh này (100mb/s)
Và để bảo mật mọi thông tin phần mềm thì tôi đã đặt key cho phần mềm.
Giá key : 100.000đ / 1 key / 1 máy / 2 tháng
Liên hệ : kyo_super_kool@yahoo.com để đặt mua key riêng
Đặc biệt khuyến mãi : Mua 2 tặng 2 ( bắt đầu từ 16-2-2013 đến 25-2-2013)
Hình 1
Hình 2
Hình 3
Tiện thể trước khi tôi làm bản hack băng thông này thì tôi đã chế tạo 1 proxy có tốc độ download 3mb-4mb/s. Tôi bán với giá 50k

Link Download Hack Băng Thông :::::@> http://www.mediafire.com/?ac0hzl1l53606pz

Tăng tốc IDM lên đỉnh 100mb/s


Sau 3 tháng nghiên cứu về Internet Download Manager và các nhà mạng thì tôi đã tìm được rất nhiều cách tăng tốc IDM.
Như các bạn đã biết thì hiện nay, nhiều người đã biết sử dụng proxy để tăng tốc IDM. Có rất nhiều loại proxy sử dụng tốc độ khác nhau. Những loại proxy có thể nhanh chết và ngược lại có nhiều proxy lại sống lâu.Proxy sống lâu nhất khoảng 2 tuần, chết nhanh nhất khoảng 1 giờ. Các loại proxy có thể tăng tốc cho IDM lên đến mb/s, các loại đó thường xuất phát từ những con số 222.*********.

Tuy nhiên tăng tốc IDM bằng proxy vẫn chưa đạt đến đỉnh cao. Trong 3 tháng đó, tôi - một hacker nghiệp dư đã tìm ra lỗi của 3 nhà cung cấp mạng : FPT, Viettel, VNPT và đã khai thác lỗ hỏng nhà mạng rồi tìm cách phá băng thông của nhà mạng (gần như gọi là hack).

Tôi đã làm ra 1 phần mềm để mọi người cùng trải nghiệm tốc độ download cực nhanh này (100mb/s)
Và để bảo mật mọi thông tin phần mềm thì tôi đã đặt key cho phần mềm.
Giá key : 100.000đ / 1 key / 1 máy / 2 tháng
Liên hệ : kyo_super_kool@yahoo.com để đặt mua key riêng
Đặc biệt khuyến mãi : Mua 2 tặng 2 ( bắt đầu từ 16-2-2013 đến 25-2-2013)
Hình 1
Hình 2
Hình 3
Tiện thể trước khi tôi làm bản hack băng thông này thì tôi đã chế tạo 1 proxy có tốc độ download 3mb-4mb/s. Tôi bán với giá 50k

Link Download Hack Băng Thông :::::@> http://www.mediafire.com/?ac0hzl1l53606pz